Cân phân tích 3 số lẻ DJ SHINKO VIBR

e1f439d4a7 Cân phân tích 3 số lẻ DJ SHINKO VIBR

Click vào đây để xem hình lớn

DJ300TS X 0.001g,

DJ600TS X 0.001g,

DJ3000TW X 0.01g,

DJ6000TW X 0.01g

1.Đặc điểm thiết kế:

– Màn hình hiển thị dạng số độ phân giải cao, ký tự hiển thị hướng dẫn nhanh các chức năng của cân. – Cân , Trừ bì, g, ct,t, – Hệ thống chuẩn trong tự động điều chỉnh AutoCal ™.

2.CÁC Thông tin sản phẩm TỔNG QUÁT :

– Trọng lượng cân: 600g,1000g,2000g,3000g,6000g

– Độ chính xác: 10-3g

– Khả năng đọc: 1mg

– Độ lặp lại (Std, Dev): 1mg

– Độ tuyến tính: 0.2

– Đơn vị cân: g, ct, t, Lạng (3), đơn vị riêng

– Nguồn điện: 220 V

– Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền

– Kích thước đĩa cân: 140 mm

– Kích thước: 21.5×38.1x33cm

3.Model

Chú ý: Ngoài ra series DJ có nhiều loại model với khả năng cân như sau:

Model DJ300TW khối lượng cân 300g/0.01g

Model DJ400TW khối lượng cân 400g/0.01g

Model DJ600TW khối lượng cân 600g/0.01g

Model DJ6000TW khối lượng cân 6Kg/0.01g

Model DJ1000TW khối lượng cân 1Kg/0.01g

Model DJ2000TW khối lượng cân 2Kg/0.01g

Model DJ3000TW khối lượng cân 3Kg/0.01g

Model DJ4000TW khối lượng cân 4Kg/0.01g

Model DJ5000TW khối lượng cân 5Kg/0.01g

Model DJ6000E khối lượng cân 6Kg/0.1g

* Thông tin sản phẩm : Chi tiết Cân phân tích kỹ thuật là loại cân điện tử chuyên dụng trong các ngành đòi hỏi sự chính xác cao, tính năng chuyên biệt, chuyên dụng cho ngành nghề, cân phân tích 1,2 và 3 số, 4 số, cân phân tích độ ẩm.

Cân thế giới điện tử – World Weighing Scales

© Cân thế giới / Cân phân tích điện tử / thuộc tiểu mục Cân kỹ thuật điện tử – chỉ có tại http://canthegioi.com

Vui lòng liên hệ : Công ty Hoa Sen Vàng
Telephone: 028 3511 7799 (HCMC).
Website: https://hoasenvang.vnhttps://hoasenvang.com.vn

* Cân thế giới một sản phẩm của “Global Seeking Group” , … là sản phẩm thuộc quyền phát hành của GSGinc.,

canthegioi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.