Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

cân phân tích PA 214

8ae9b7b4ec cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Click vào đây để xem hình lớn

5f00d85575 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng

GF 600g x 0.01g

GF 1kg x 0.01g

GF 2kg x 0.01g

GF 6kg x0.01g

1f48acadbd cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng UEQ

UEQ 300g x 0.01,

UEQ 500g x 0.01

UEQ 600g x 0.01

UEQ 1200gx 0.01

3704467172 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng HZT

HZT 600g X 0.01g

HZT 1000g X 0.01g

HZT 2000g X 0.01g

HZT 3000g X 0.01g

d9c35926c5 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng SKY

SKY 300g x 0.01g

SKY 600g x 0.01g

SKY 1000g x 0.01g

SKY 1500g x 0.01g

c5f02328ed cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng PA214

PA 110g x 0.0001g,

PA 210g x 0.0001g,

PA 110g x 0.001g,

PA 210g x 0.001g.

1c1a66be50 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng KD-TBED

TBED 100g x 0.01g

TBED 300g x 0.01g

TBED 600g x 0.01g

TBED 1200gx 0.01g

760c09517c cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng PA2102

PA 410g x 0.001g

PA 510g x 0.01g

PA 2100g x 0.01g

PA 4100g x 0.01g

2b15c47c7c cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàngGS-Japan

GS 300g x 0.01g

GS 600g x 0.01g

GS 1000g x 0.01g

GS 2000g x 0.01g

be656d0f52 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng DJ-Shinko

DJ600TW X 0.001g

DJ3000TW X 0.01g

DJ4000TW X 0.01g

DJ6000TW X 0.01g

18e2054af2 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng GS-SHINKO

GS 300g x 0.01g

GS 600g x 0.01g

GS 1000g x 0.01g

GS 3000g x 0.01g

4e30f9df05 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

cân phân tích vàng

60gx0.0001g

119gx0.0001g

220gx0.0001g

110gx0.001g

210gx0.001g

7b7c5a3f3f cân phân tích PA 214 Cân phân tích

Cân vàng điện tử

GF 600g x 0.01g

GF 1kg x 0.01g

GF 2kg x 0.01g

GF 6kg x0.01g

87cbc81c07 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

cân vàng điện tử vibra

60gx0.0001g

119gx0.0001g

220gx0.0001g

110gx0.001g

210gx0.001g

1a84f123a6 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

cân vàng

60gx0.0001g

119gx0.0001g

220gx0.0001g

110gx0.001g

210gx0.001g

82d5f22269 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

cân thử tuổi vàng

60gx0.0001g

119gx0.0001g

220gx0.0001g

110gx0.001g

210gx0.001g

82d5f22269 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

cân vàng thông tư 22

60gx0.0001g

119gx0.0001g

220gx0.0001g

110gx0.001g

210gx0.001g

9015101424 cân phân tích PA 214 Cân phân tích

cân vàng pa 413

60gx0.0001g

119gx0.0001g

220gx0.0001g

110gx0.001g

210gx0.001g

* Thông tin sản phẩm : Chi tiết Cân phân tích kỹ thuật là loại cân điện tử chuyên dụng trong các ngành đòi hỏi sự chính xác cao, tính năng chuyên biệt, chuyên dụng cho ngành nghề, cân phân tích 1,2 và 3 số, 4 số, cân phân tích độ ẩm.

Cân thế giới điện tử – World Weighing Scales

© Cân thế giới / Cân phân tích điện tử / thuộc tiểu mục Cân kỹ thuật điện tử – chỉ có tại http://canthegioi.com

Vui lòng liên hệ : Công ty Hoa Sen Vàng
Telephone: 028 3511 7799 (HCMC).
Website: https://hoasenvang.vnhttps://hoasenvang.com.vn

* Cân thế giới một sản phẩm của “Global Seeking Group” , … là sản phẩm thuộc quyền phát hành của GSGinc.,

Sending
User Review
0 (0 votes)
canthegioi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Không thể thiếu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá