Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

Cân điện tử AND Archive

AND-Cân điện tử chính xác 8.1kg, 0.01g AND Model GF-8K

Cân điện tử chính xác 8.1kg/ 0.01g Model GF-8K/ Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       8100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ±0.02g ...Read More

AND-Cân điện tử chính xác 6.1kg, 0.01g AND Model GF-6100

Cân điện tử chính xác 6.1kg/ 0.01g Model GF-6100 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       6100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ...Read More

AND-Cân điện tử chính xác 4.1kg, 0.01g AND Model GF-4000

Cân điện tử chính xác 4100g/ 0.01g Model GF-4000 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       4100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến ...Read More

AND-Cân điện tử chính xác 3.1kg, 0.01g AND Model GF-3000

Cân điện tử chính xác 3100g/ 0.01g Model GF-3000/ Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       3100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính ...Read More

AND-Cân điện tử chính xác 2.1kg, 0.01g AND Model GF-2000

Cân điện tử chính xác 2100g/ 0.01g Model GF-2000 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       2100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến ...Read More
CALL ME
+
Call me!
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá
Scroll Up