Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

Cân điện tử AND Archive

AND-Cân điện tử chính xác 10.1kg, 0.01g AND Model GF-10K

Cân điện tử chính xác 10.1kg/ 0.01g Model GF-10K/Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       10.1kg -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ±0.02g -Thời ...Read More
Yêu cầu
báo giá