Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

Đầu cân DGT series Dini Argeo Archive

Indicator- DGT603GD: Bộ chỉ thị cân – Hiển thị phụ MAXI “GOLIAH” cho khu vực nguy hiểm

CÂN THẾ GIỚI ĐIỆN TỬ GIỚI THIỆU Bộ chỉ thị cân / bộ lặp khối lượng đặc biệt thích hợp để sử dụng trong môi trường nguy hiểm, nơi cần quan sát khối lượng từ một khoảng cách với bất kỳ góc độ nào. ...Read More

Indicator- DGTPKF: Bộ vi điều khiển cho hệ thống định lượng công nghiệp với bàn phím bên ngoài

CÂN THẾ GIỚI ĐIỆN TỬ GIỚI THIỆU Bộ vi điều khiển hiệu suất cao, có thể để trên bàn hoặc gắn vào bảng điều khiển. Thông qua chương trình đơn giản của các thông số, nó có thể quản lý các hệ thống định ...Read More

Indicator- DGTPK: Bộ chuyển đổi khối lượng / Bộ chỉ thị kỹ thuật số với bàn phím bên ngoài

CÂN THẾ GIỚI ĐIỆN TỬ GIỚI THIỆU Bộ chuyển đổi khối lượng nhiều chức năng để bàn hoặc gắn vào bảng điều khiển. Sử dụng lý tưởng như một vi điều khiển trong hệ thống cân công nghiệp và cân định lượng, điều khiển ...Read More

Indicator- DGTP: Bộ chuyển đổi khối lượng / Bộ chỉ thị kỹ thuật số lắp trên bảng điều khiển

CÂN THẾ GIỚI ĐIỆN TỬ GIỚI THIỆU – Bộ chuyển đổi khối lượng nhiều chức năng được lắp trên bảng điều khiển. – Sử dụng lý tưởng như một vi điều khiển trong hệ thống cân công nghiệp và hệ thống cân định lượng, ...Read More