Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

Đầu cân CPW series Dini Argeo Archive

Indicator- CPWET “Doanh Nghiệp”: Bộ chỉ thị cân cho các ứng dụng công nghiệp phức tạp, vỏ thép không gỉ IP68

CÂN THẾ GIỚI GIỚI THIỆU Đầu chỉ thị cân kỹ thuật số với đầu vào và đầu ra có khả năng lập trình, trang bị 3 cổng nối tiếp, các giao thức truyền thông dữ liệu, các mẫu bản in hoàn toàn có thể ...Read More