Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

Phụ kiện và dây tín hiệu (Accessories and Cables) Archive

Phụ kiện KMB4: Hộp bảo vệ với các Zener Barrier an toàn thụ động cho môi trường phòng nổ Dini Argeo

KMB4: Hộp bảo vệ với các Zener Barrier an toàn thụ động cho môi trường phòng nổ

Bộ gồm 3 zener barrier bảo vệ bên trong để kết nối các thiết bị trong khu vực phòng nổ với các thiết bị trong khu ...Read More

Yêu cầu
báo giá