Cân công nghiệp thế giới - nền tảng của do lường chính xác.

Off Center Archive

Cảm biến tải SBX-1K-3000-45000: Loadcell shear beam, tải trọng từ 3000kg đến 4500kg Dini Argeo

SBX-1K-3000-45000: Loadcell shear beam, tải trọng từ 3000kg đến 4500kg

  • Loadcell shear beam, thép không gỉ, được phê duyệt, phù hợp để tạo ra các cân đạt chứng nhận CE-M với 4 cell hoặc cho cân bồn, cân thùng với sự hỗ trợ ...Read More

Cảm biến tải SBK-C6: Loadcell shear beam, thép không gỉ, IP68, điện trở đầu ra 350 Ohm, cấp chính xác C6 Dini Argeo

SBK-C6: Loadcell shear beam, thép không gỉ, IP68, điện trở đầu ra 350 Ohm, cấp chính xác C6

  • Loadcell shear beam, thép không gỉ, phù hợp để thiết kế, ví dụ, các cân đã đạt chứng nhận CE-M với 4 cell hoặc cân ...Read More